سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده پیکاپ، وانت مزدا و کامیون

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت پیکان، مزدا، نیسان و پژو 405

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت پیکان، مزدا، نیسان و پژو 405

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت و کامیون

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 105 دستگاه انواع خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 23 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: 52/500/000 تومان

مزایده 54 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 10 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 9 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 9 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 75 دستگاه سواری و سنگین و...

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 11 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کشنده

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: 220/000/000 تومان

مزایده 4 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده اتوبوس

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 83 دستگاه خودرو سبک

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 28 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده چهار دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده دو دستگاه 405

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تریلی کشنده با میکسر

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: 250/000/000 تومان