سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان یخچالدار

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده دوو ماتیز

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده ال 90

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 85/000/000 تومان

مزایده 2 دستگاه خودرو

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده لیفان هاچ بک

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 98/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده سمند

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده سمند

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 7/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 32/500/000 تومان

مزایده مرسدس بنز

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 100/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 31/500/000 تومان

مزایده النترا

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو آردی

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده خودرو حمل زباله

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 4 دستگاه خودرو

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 14 دستگاه خودرو اسقاطی

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده چانگان

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 150/000/000 تومان

مزایده پژو 206

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده پژو 206

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده مینی بوس تویوتا

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده 26 دستگاه خودروی سواری

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت نیسان

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 112/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده پراید

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده آردی

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده 206

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه کامیون

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پارس

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان

مزایده پژو روا

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده خودرو کامیون

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 700/000/000 تومان

مزایده سواری و پیکاپ

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده خودرو سواری

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده یک دستگاه کامیون کاویان

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 64/000/000 تومان

مزایده شش دستگاه خودرو

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده جک جی 5

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 110/000/000 تومان

پژو 405 مدل 86

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان