سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده سمند مدل 90

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 44/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 89

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده 15 دستگاه خودرو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پراید مدل 89

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده 206 مدل 94

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 68/000/000 تومان

مزایده پارس مدل 92

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 42/000/000 تومان

مزایده اردی و سمند

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 206 سندوق دار مدل 89

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 85

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 90

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 87

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 38/000/000 تومان

مزایده ام وی ام 110

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 89

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 82

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 7/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 90

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده 39 دستگاه سواری رونیز، پژو 405 و سمند

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت مدل 82

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده مزایده پرایدو پژو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پراید 141 مدل 90

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده 24 دستگاه خودرو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده روا مدل 87

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده اردی مدل 85

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده پارس مدل 93

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 48/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 84

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده ام وی ام 315

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 65/000/000 تومان

مزایده پارس، 405، وانت و...

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 206 مدل 85

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده تیبا مدل 90

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 12/700/000 تومان

مزایده 405 مدل 86

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده تعدادی خودرو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 11 دستگاه خودرو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده MVM X33

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 85/000/000 تومان

مزایده 27 دستگاه خودرو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پارس مدل 86

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 78

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 6/500/000 تومان

مزایده پژو 206 مدل 81

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده پژو 206 مدل 88

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده خاور بنز

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تویوتا کرولا

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 300/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده لیفان x50

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 90/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده پژو 206

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده نیسان

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده سمند

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 53/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده نیسان

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده پژو 206

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده MVM X33

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 79/500/000 تومان

مزایده سمند

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 23/500/000 تومان

مزایده پیکان وانت

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده سمند

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 17/500/000 تومان

مزایده پژو 206

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده تیبا

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده پژو 405

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پاترول نیسان

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده پراید gtx

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده پژو 405

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو پارس

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده خودرو پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 21/500/000 تومان

مزایده پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده 206 اس دی مدل 93

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 56/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده کامیون هوو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 220/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو پارس

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 39/000/000 تومان

مزایده پژو 405

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده سانتافه

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 430/000/000 تومان

مزایده پژو 405

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو 405

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده کامیونت

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 53/000/000 تومان