سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده دانگ فنگ

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 130/000/000 تومان

مزایده پراید

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 11/400/000 تومان

مزایده پیکاپ، رونیز، موسو

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 20/500/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 420/000/000 تومان

پژو 405

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 19/100/000 تومان

مزایده پژو 206

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده پژو 405

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 22/300/000 تومان

مزایده پراید

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 11/100/000 تومان

مزایده پژو پارس

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده کامیونت ون

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 24/800/000 تومان

مزایده پژو 405

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده 18 دستگاه مینی بوس

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون ایسوزو

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 290/000/000 تومان

مزایده کامیون ایسوزو

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 29/000/000 تومان

مزایده 19 دستگاه مینی بوس

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده