سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده 206 مدل 89

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 88

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده سنمد مدل 89

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده پارس مدل 87

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 44/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 88

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده پروتون ویرا

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده انواع پراید، 405، زانتیا، کامیون و..

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده بنز C240

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 120/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 77

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 9/000/000 تومان

مزایده سمند سفید مدل 89

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 33/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 88

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده پژو پارس و آردی

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده پژو روا مدل 86

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده 7 دستگاه خودرو

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پیکان وانت

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده مینی لودر

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 8/500/000 تومان

مزایده تیبا

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده 7 دستگاه خودرو

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه نیسان پیکاپ

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده روآ

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده پراید

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 16/500/000 تومان

مزایده پژو پارس

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 62/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده لیفان

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه پیکاپ

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند ایکس 7

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 8/500/000 تومان

مزایده پراید

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 15/500/000 تومان

مزایده مینی بوس و کارخانه آسفالت 60 تنی و پمپ زمینی

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده یک دستگاه مینی لودر

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده