سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده پراید مدل 84

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده 4 دستگاه نیسان پیکاپ و مینی بوس

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 4 دستگاه نیسان پیکاپ و مینی بوس

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید مدل 88

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 91

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 84

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان

مزایده تیبا 2 مدل 95

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 39/000/000 تومان

مزایده اریزو

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 115/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 82

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده کامیون بنز

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 550/000/000 تومان

مزایده پراید

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 15/500/000 تومان

مزایده پراید مدل 77

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 9/000/000 تومان

مزایده پراید

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده پژو 405

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 20/800/000 تومان

مزایده پژو روآ

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده کامیون تانکر

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 158/000/000 تومان

مزایده سمند

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده پراید

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده 16 دستگاه خودرو

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید مدل 83

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده پژو 206

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 67/000/000 تومان

مزایده 120 درستگاه خودروو.....

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده رنو کپچر

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 250/000/000 تومان

مزایده MVM 550

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 48/500/000 تومان

مزایده دستگاه کشنده تاف

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 50/000/000 تومان

مزایده مینی بوس

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه دنا

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 44/000/000 تومان

مزایده دووسی یلو

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 6/500/000 تومان

مزایده پراید

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی بنز

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 48/000/000 تومان

مزایده مزایده کامیون

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 200/000/000 تومان

مزایده خاور مکانیزه

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 5 دستگاه خودرو

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 6 دستگاه خودرو

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه خودرو نیمه سنگین

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون بنز کمپرسی

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 480/000/000 تومان

مزایده پژو 405

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 7/000/000 تومان

مزایده پراید 131 و موتور سیکلت

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 29/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده mvm new

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده پژو 405

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 33/000/000 تومان

مزایده نیسان کمپرسی

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 65/000/000 تومان