سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده پراید مدل 86

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 88

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده تعدادی ماشین آلات

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پیکاپ ریچ

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 135/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 89

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 86

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده 206 مدل 83

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده روا مدل 88

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده 15دستگاه انواع خودرو

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 15 دستگاه سواری و وانت

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تویوتا لندرکروز

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 90/000/000 تومان

مزایده 15 دستگاه سواری و وانت

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستکاه کاپرا

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو 206

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 36/000/000 تومان

مزایده پراید

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 14/500/000 تومان

مزایده کامیون کشنده ولوو

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 500/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 20/250/000 تومان

مزایده پژو 405

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده پراید

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده پژو 405

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 83

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 5/100/000 تومان

مزایده تعدادی ماشی آلات

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پراید

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 5/000/000 تومان

مزایده 405

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده آمبولاس

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده نیسان پاترول

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده پژو 206

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 36/000/000 تومان

مزایده 4 دستگا پژو روآ

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیونت زباله کش

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو پارس

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده پژو

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده خودرو کامیون اویکو

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 270/000/000 تومان

مزایده 12 دستگاه خودرو و کامیون

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده