سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده 405 مدل 97

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 63/000/000 تومان

مزایده سمند مدل 84

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 36/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 84

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 89

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 42/000/000 تومان

مزایده سمند مدل 90

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 46/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 85

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید مدل 77

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 7/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 83

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 90

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده چری ویانا

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 89

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده ماشین آلات

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده ال 90 مدل 95

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 95/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 92

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده 206 مدل 88

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 9/700/000 تومان

مزایده پراید

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده 35 دستگاه انواع خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 83 دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ماشین آلات

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه کامیون

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده اردی مدل 83

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 9/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 88

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده لندمارک

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 120/000/000 تومان

مزایده 405 و اریسان

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 48/000/000 تومان

مزایده وانت زامیاد

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 42/000/000 تومان

مزایده پژو روآ

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 9/000/000 تومان

مزایده نیسان وانت مدل 90

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 38/000/000 تومان

مزایده ام وی ام 315

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 75/000/000 تومان

مزایده لیفان و پیکاپ

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده لیفان x60 و نیسان پیکاپ

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پراید

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 14/600/000 تومان

مزایده کامیونت نیسان

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده پراید

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 12/500/000 تومان

مزایده تندر ال 90

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 73/000/000 تومان

مزایده مزایده پژو 405 و کامیونت

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده سمند

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 29/000/000 تومان

مزایده نیسان پاترول

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 6/500/000 تومان

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده پراید

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 206

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 58/000/000 تومان

مزایده کامیون ایسوزو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 145/000/000 تومان

مزایده پژو 207

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 70/000/000 تومان

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده پراید

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 5/500/000 تومان

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 62/000/000 تومان

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 32/500/000 تومان

مزایده پژو روآ

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 7/800/000 تومان

مزایده پراید

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 6 دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ال 90

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 73/000/000 تومان

مزایده پژو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون بنز

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 210/000/000 تومان

مزایده پراید

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده پراید

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده استیشن(ون)

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده سمند

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کیا اسپورتیج

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 410/000/000 تومان

مزایده وانت دو کابین تویوتا

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 210/000/000 تومان

مزایده سمند ال ایکس

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده پراید 131

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده سمند

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 310/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو پارس

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده اردی

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده 206

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده ی یک دستگاه پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 18/500/000 تومان

مزایده خودرو ام وی ام

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 75/000/000 تومان

مزایده کامیون باری

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده پژو 405

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 65/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 5 دستگاه کامیون فائو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده