سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده تیبا 2 مدل 90

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 41/000/000 تومان

مزایده اردی مدل 83

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده پراید وانت مدل 96

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 51/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 83

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 18/500/000 تومان

مزایده اردی مدل 83

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده سمند مدل 85

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده پاترول مدل 73

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده روا مدل 90

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان

مزایده نیسان وانت مدل 89

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان مدل 75

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده سمند سورن مدل 89

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 43/000/000 تومان

مزایده سمند

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 42/000/000 تومان

مزایده وانت مزذا

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 6/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو 405 مدل 83

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 9/500/000 تومان

مزایده پراید

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 7/000/000 تومان

مزایده MVM H315

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 50/000/000 تومان

مزایده پژو 206

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 24/700/000 تومان

مزایده 10 دستگاه خودرو

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سپند

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 6/100/000 تومان

مزایده 10 دستگاه پیکان

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده پژو 206

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده تیبا 2 مشکی مدل 95

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده چهار دستگاه خودرو

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پارس مدل 91

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 430/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا دوکابین

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 51/000/000 تومان

مزایده 29 دستگاه خودرو

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 29 دستگاه انواع سواری

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت نیسان

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده پژو 405

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت پیکان

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده نیسان پاترول

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پژو روآ

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده پراید

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده دوو

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده روا

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده پژو

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده پراید

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 11/500/000 تومان

مزایده 4 دستگاه خودرو فرسوده

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو پارس

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پیکان

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 7/000/000 تومان

مزایده لیفان ایکس 60

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 86/000/000 تومان

مزایده خودرو ساینا

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 44/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه کامیون کشنده

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده