سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده 14 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 405، پیکاپ و مزدا

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده تعدادی خودرو

قم

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده انواع وانت سواری و...

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 40 دستگاه سواری و....

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 140 دستگاه خودرو سبک و سنگین

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 40 دستگاه خودرو سبک و سنگین

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت نیسان یخچالدار

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده 126 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی وانت و سواری

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 83 دستگاه خودرو سبک

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت مزدا

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 24 دستگاه ماشین آلات و وسایل نقلیه

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت پیکان

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده وانت کاپرا

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 90/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان

مزایده مزایده پژو پارس و مزدا

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت و وانت

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت مزدا

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه وانت پیکان

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده 21 دستگاه خودرو

خراسان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت پیکان

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده 16 دستگاه خودرو

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت تک کابین

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده مزایده ماشین آلات و خودرو

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 123 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت دو کابین کاپرا

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 105/000/000 تومان

مزایده نیسان وانت مدل 90

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 38/000/000 تومان

مزایده ماشین الات

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده رونیز، پارس، 405 و...

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ده دستگاه خودرو

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 405 و وانت مزدا

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده لیفان و پیکاپ

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده مزدا دوکابین

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده چهار دستگاه خودرو

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده چهاردستگاه خودرو

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پیکاپ، رونیز، موسو

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو پارس، 405، کیا و...

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده ارسان مدل 95

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده سه دستکاه کاپرا

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 66 دستگاه مگان، 405 و...

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پیکاپ، 405، مزدا

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده اجاره ماشین آلات

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 2 دستگاه خودرو

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 9 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 3 دستگاه نیسان یخچالدار

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت کمپرسی زامیاد

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا دوکابین

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 51/000/000 تومان

مزایده لیفان x60 و نیسان پیکاپ

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده لیفتراک و وانت دوکابین و پاترول

مرکزی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعداد 88 دستگاه خودرو

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدای خودرو

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی خودرو ، پژو پارس و ...

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت آریسان

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 23/200/000 تومان

مزایده 9 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت نیسان

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده وانت زامیاد

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت آریسان

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده 10 دستگاه خودرو سبک

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 7 دستگاه خودرو

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 29 دستگاه خودرو

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 82 دستگاه سواری و.....

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 29 دستگاه انواع سواری

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پیکان وانت

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 17/500/000 تومان

مزایده تعدادی خودرو

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت ون

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 11/500/000 تومان

مزایده انواع خودرو

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 92 دستگاه انواع خودروو...

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت مزدا

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: 50/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 41/500/000 تومان

مزایده 120 درستگاه خودروو.....

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت نیسان

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده وانت زامیاد

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 40/500/000 تومان

مزایده پیکان وانت

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده پژو 405 و وانت مزدا

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 75 دستگاه سواری و سنگین و...

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیونت نیسان

اذرباریجان شرقی

annpuncement

قیمت پایه: 29/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه وانت نیسان

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 14 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت مزدا، نیسان و...

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده نیسان

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده 6 دستگاه خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده اتوبوس و وانت مزدا

یزد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ون نیسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

اذرباریجان شرقی

annpuncement

قیمت پایه: 10/500/000 تومان

مزایده وانت نیسان

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده وانت زامیاد

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 72/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه خودرو

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت تک کابین

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده کامیونت ون

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 7/500/000 تومان

مزایده پیکان وانت

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 8/500/000 تومان

مزایده وانت پیکان

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده 4 دستگاه خودرو

خراسان شمالی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه خودرو

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده نیسان پیکاپ

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: 130/000/000 تومان

مزایده نیسان

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده کامیونت ایسوز

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 185/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 20/250/000 تومان

مزایده وانت پیکان

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده 75 دستگاه خودرو سواری و...

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 76 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 31 دستگاه خودرو

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پیکان وانت

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده وانت سایپا

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه نیسان پیکاپ

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت نیسان

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده تعدادی خودرو سبک و سنگین

اذرباریجان شرقی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه خودرو

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 4 دستگاه خودرو

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت ایسوزو

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: 67/000/000 تومان

مزایده 7 دستگاه وانت دوکابین

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت نیسان

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 5 دستگاه خودرو

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه خودرو

اذرباریجان شرقی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 7 دستگاه خودرو

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت دوکابین

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 23/200/000 تومان

مزایده وانت دو کابین

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده نیسان

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده 7 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پیکان وانت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 7/000/000 تومان

مزایده کامیونت ون

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 24/800/000 تومان

مزایده وانت نیسان

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: 65/400/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیونت نیسان

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه مزدا 2000

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت پیکان

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 11/300/000 تومان

مزایده 7 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت دوکابین

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت نیسان

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده وانت زامیاد

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت مزدا

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت مزدا

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت آریسان

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده پراید وانت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 9/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت پیکان

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه خودرو

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت پیکان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده 9 دستگاه خودرو

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه خودرو

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 210/000/000 تومان

مزایده 90 دستگاه انواع خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت پیکان

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: 17/650/000 تومان

مزایده وانت پیکان

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 15/400/000 تومان

مزایده 6 دستگاه ماشین

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت نیسان

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان

مزایده تریلی

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 380/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو نیمه سنگین

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کشنده

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 95/000/000 تومان

مزایده وانت پراید

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده وانت نیسان

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده نیسان آبی

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 18/600/000 تومان

مزایده وانت زامیاد

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: 53/000/000 تومان

مزایده 42 دستگاه خودرو و موتور

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت آریسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده وانت سایپا 151

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: 6/700/000 تومان

مزایده 15 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 39 دستگاه خودرو

ارومیه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت دوکابین

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 130/000/000 تومان

مزایده 28 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده چهار دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت مزدا

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت مزدا و نیسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت زامیاد

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده خودرو وانت پیکان

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده کامیونت ون

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه نیسان

مرکزی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده خودرو وانت

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 36/300/000 تومان

مزایده خودرو وانت پیکان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 7/300/000 تومان

مزایده پاژن و کامیونت

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت مزدا

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده وانت اریسان

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده انواع خودرو سواری

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت اریسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده سواری و پیکاپ

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پارس و هایلوکس

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده جک و نیسان

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده انواع خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی وانت و کامیونت

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده سه دستگاه خودرو

قم

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت و کامیونت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده تعدادی خودرو سبک و سنگین

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه نیسان

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 12 دستگاه خودرو و کامیون

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت زامیاد

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 26 دستگاه خودرو و...

ارومیه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 60 دستگاه خودرو و...

یزد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو، پراید، سمند و...

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت نیسان و کامیون

یزد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده نیسان کمپرسی

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 65/000/000 تومان

مزایده ی 122 دستگاه خودرو

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده