سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده کامیون کمپرسی

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 185/000/000 تومان

مزایده 40 دستگاه سواری و....

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 40 دستگاه خودرو سبک و سنگین

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت کاپرا

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 90/000/000 تومان

مزایده مزایده پژو پارس و مزدا

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دوو سی یلو

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده رانا مدل 92

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 44/700/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 18/400/000 تومان

مزایده زانتیا

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو روآ

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده پژو روآ

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 15/500/000 تومان

مزایده پژو آردی

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده لیفان X60

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 135/000/000 تومان

مزایده وانت یخچالدار

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده 6 دستگاه ماشین آلات

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده سه دستگاه خودرو

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 17/500/000 تومان

مزایده mvm-cvt 550

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 102/000/000 تومان

مزایده پژو روآ

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 15/500/000 تومان

مزایده پراید

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده mvm h315

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده اپل کورسا

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده پارس

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه پراید

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 6 دستگاه ماشین

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون بنز

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 95/000/000 تومان

مزایده پژو 405

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 20/500/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو فروسوده

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت هیوندای

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 75/000/000 تومان

مزادیده 5 دستگاه سواری

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت مزدا

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده خودرو سمند

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده پژو 405 مدل 95

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده کامیونت

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 75/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه سمند

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو پارس

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده پراید سفید

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان