سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده سمند x70

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده ماشین الات

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پراید

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه:

مزایده پژو 405 و تراکتور

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده مزایده 31 دستگاه خورو

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده رانا

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 59/000/000 تومان

مزایده کامیونت و موتور سیکلت

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو پارس

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 57/000/000 تومان

مزایده زانتیا

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده کمپرسی ایسوزو

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 570/000/000 تومان

مزایده پراید

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده پراید

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده وانت دوکابین

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 45/300/000 تومان

مزایده پژو پارس

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 47/000/000 تومان

مزایده کمپرسی

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 570/000/000 تومان

مزایده 39 دستگاه خودرو

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعداد 10 دستگاه وانت

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پارس

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو 405

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت ون

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده زانتیا

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو آردی

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده تعدادی وانت و کامیونت

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده