سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده پراید

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده پژو 405

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 63/500/000 تومان

مزایده 206 اس دی

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده پژو 405

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده مزایده پارس، زانتیا، سمند و...

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده مزدا دوکابین

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده پژو 405

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده پژو 405

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده کامیونت ایسوز

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه خودرو

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت نیسان

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 41/500/000 تومان

مزایده پژو 405 و وانت مزدا

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت پیکان

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده پژو 206

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 52/500/000 تومان

مزایده کامیونت ایسوز

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 185/000/000 تومان

مزایده MVM 315

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 62/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو

قزوین

annpuncement

قیمت پایه:

مزایده پژو 405

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده ال 90

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 58/000/000 تومان

مزایده پراید

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده 7 دستگاه خودرو

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ریو

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده پراید

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده پراید

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده پراید

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه مزدا 2000

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو 405

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پژو

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده یک دستگاه تانکر آب

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون اسکانیا

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 225/000/000 تومان

مزایده پژو 206

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده 14 دستگاه خودرو سبک

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 206

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده 19 دستگاه سواری

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پراید

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو روآ

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

پژو پارس مدل 93

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 59/000/000 تومان

پراید مدل 83

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان