سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده 405 مدل 94

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 58/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 94

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 58/000/000 تومان

مزایده 23 دستگاه خودرو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 405 مدل 84

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده رانا مدل 94

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 64/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 84

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده زانتیا مدل 82

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 42/000/000 تومان

مزایده پارس سفید مدل 89

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 84

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده 206 اس دی مدل 94

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه نیسان پیکاپ و کامیونت

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پراید مدل 84

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده کامبون هوو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 650/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 87

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده اچ سی کراس مدل 97

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 145/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 84

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 92

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده نیسان پیکاپ

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 39/000/000 تومان

مزایده سمند مدل 90

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 88

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 33/000/000 تومان

مزایده ام وی ام 315

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 65/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 90

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 85

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده 206 مدل 91

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 49/000/000 تومان

مزایده پراید

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده 12 دستگاه مینی بوس

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پارس و نیسان وانت

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده مورانو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 220/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت پیکان

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده پارس مدل 80

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده دوو سی یلو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده 206 مدل 94

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده پژو 206

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده سمند

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پاژن

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده MVM X22

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 132/000/000 تومان

مزایده پژو 405

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 24/000/000 تومان

مزایده پروتون

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده پراید

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده پژو 206

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 62/000/000 تومان

مزایده MVM

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 27/500/000 تومان

مزایده وانت پیکان

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پژو 405

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 14/200/000 تومان

مزایده کامیون بنز

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 206

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده بی ام و 320

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 11/300/000 تومان

مزایده جک s5

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 165/000/000 تومان

مزایده زانتیا

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده پژو 206

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 45/500/000 تومان

مزایده مینی بوس

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 13 دستگاه خودرو سواری

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه کامیون

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 42/000/000 تومان

مزایده MVM 550

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 98/000/000 تومان

مزایده 206

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده زانتیا

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 150/000/000 تومان

مزایده خودرو پیکان

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 2/500/000 تومان

مزایده پراید مدل 89

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان