سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده تیبا 2 مدل 97

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 52/000/000 تومان

مزایده سمند مدل 89

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 50/000/000 تومان

مزایده نیسان وانت مدل 83

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده 159 دستگاه خودرو

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده نیسان پیکاپ

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده نیسان جوک

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 170/000/000 تومان

مزایده سه دستگاهع پژو

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی خودرو

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 48 دستگاه خودرو سبک و سنگین

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 206

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده تویوتا و پاجیرو

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 1200 دستگاه موتورسیکلت اوراقی

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده نیسان سافاری

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده تویوتا رافور

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 105/000/000 تومان

مزایده ده دستگاه خودرو

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه ماشین الات

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو پارس

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 42/500/000 تومان

مزایده 21 دستگاه خودرو اسقاطی

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده رانا

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 50/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده تویوتا لکسوز

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 275/000/000 تومان

مزایده پژو 405

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده پژو 206

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 58/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید و مینی بوس

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تویوتا کرولا

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت سایپا

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: 3/500/000 تومان