تعرفه ها

عنوان خدمات تعرفه (به تومان) سفارش
هزينه خريد هر آگهی تکی 18,000 انتخاب
هزينه اشتراک 10 روزه 70,000 انتخاب
هزينه اشتراک ماهیانه 100,000 انتخاب
هزينه اشتراک سه ماهه 140,000 انتخاب
هزينه اشتراک شش ماهه 220,000 انتخاب
هزينه اشتراک سالیانه 320,000 انتخاب