سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده 17 دستگاه خودرو فرسوده

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی خودرو

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی وانت و سواری

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو آردی

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 8/000/000 تومان

مزایده پژو 206

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 57/000/000 تومان

مزایده پیکان

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 5/200/000 تومان

مزایده وانت نیسان

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده پراید

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 12/500/000 تومان

مزایده وانت مزدا

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده سمند و کامیون

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده خودرو و ماشین آلات

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند مدل 85

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده سمند مدل 90

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 6/500/000 تومان

مزایده اردی مدل 87

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 6/000/000 تومان

مزایده 405 و وانت مزدا

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ارسان مدل 95

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده اجاره خودرو

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 206

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده پراید

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 23/200/000 تومان

مزایده پراید

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان

مزایده پژو 206

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده لیفان 620

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پراید

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 33/000/000 تومان

مزایده پژو 206

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده لیفان 620

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 10/500/000 تومان

مزایده پژو 206 sd

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 62/000/000 تومان

مزایده پراید

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده پراید

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده سمند

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 26/800/000 تومان

مزایده جک

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 110/000/000 تومان

مزایده سمند

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 48/000/000 تومان

مزایده پژو 206

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده سمند

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 50/000/000 تومان

مزایده پژو 206

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 41/000/000 تومان

مزایده چری تیگو 5

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 147/000/000 تومان

مزایده 75 دستگاه خودرو سواری و...

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو روآ

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه یخچال کانتینر

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 495/000/000 تومان

مزایده کامیون میکسر

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 140/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده چری tigo5

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 170/000/000 تومان

مزایده 36 دستگاه خودرو فرسوده

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کیا سراتو

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 270/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 23/200/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دنا

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 81/000/000 تومان

مزایده چری Tigo5

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 130/000/000 تومان

مزایده پراید

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 21/500/000 تومان

مزایده سمند

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده ال 90

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 94/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 180/000/000 تومان

مزایده کامیون میکسر

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده پراید

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 2/500/000 تومان

مزایده پژو آردی

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 10/500/000 تومان

مزایده پژو آردی

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 7/000/000 تومان

مزایده پراید

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 420/000/000 تومان

مزایده پژو 206

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 38/000/000 تومان

مزایده 24 دستگاه خودرو

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه خودرو

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 18/500/000 تومان

مزایده پژو 206

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 38/000/000 تومان

مزایده پژو 405

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده پژو 405

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده پژو 206

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 41/000/000 تومان

مزایده وانت پراید

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده پراید

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 9/000/000 تومان

مزایده mvm 110

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده استیشن نیسان پاترول

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده پژو 405

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 38/200/000 تومان

مزایده پژو 405

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده 8 دستگاه وانت نیسان

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 5/000/000 تومان

مزایده تیگو 5

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 130/000/000 تومان

مزایده تیبا

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 33/000/000 تومان

مزایده ام وی ام 550

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 80/000/000 تومان

مزایده سمند

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 26/800/000 تومان

مزایده خودرو پژو پارس

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده تعدادی وانت و مینی بوس

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پارس و هایلوکس

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 13 دستگاه خودرو اداری

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 18/500/000 تومان

مزایده خودرو سمند اس ای

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 38/000/000 تومان

مزایده تعدادی خودرو سبک و سنگین

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه نیسان

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده مینی بوس هیوندا

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده چری تیگو

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 170/000/000 تومان

مزایده وانت زامیاد

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 50/000/000 تومان

مزایده پراید مدل 79

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 5/000/000 تومان

مزایده ی 122 دستگاه خودرو

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

پراید 132 مدل 86

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

پژو 405 مدل 88

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان