سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده هشت دستگاه سواری

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سی یلو مدل 78

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 12/500/000 تومان

مزایده اردی مدل 82

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده 206 مدل 88

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده 405 مدل 83

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده 16 دستگاه وانت، پژو، پراید، مزدا و...

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی خودروی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده شورلت نوا مدل 64

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده سمند مدل 92

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 52/000/000 تومان

مزایده بنز 240 مدل 2003

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 170/000/000 تومان

مزایده تیبا مدل 95

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 47/000/000 تومان

مزایده وانت,پارس,پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 16 دستگاه خودرو سبک

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید مدل 85

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده اریزو مدل 96

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 165/000/000 تومان

مزایده 4 دستگاه خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده مزایده تعدادی خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو پارس، پژو 405، موتورسیکلت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده روا مدل 86

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده 122 دستگاه انواع خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 28 دستگاه خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو پارس

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 65 دستگاه خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 45 دستگاه خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تراکتور رومانی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده فاو بسترن

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 115/000/000 تومان

مزایده هیوندا کروز

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 160/000/000 تومان

مزایده 16 دستگاه پژو 405

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه پژو 405

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 6 دستگاه خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 38/500/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو پاژن

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت نیسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان

مزایده پژو 206

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 27/500/000 تومان

مزایده سواری بیوک

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده دوو سیلو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

پژو 206

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 28/500/000 تومان

مزایده 10 دستگاه خودرو سبک

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده کامیونت ون

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 11/500/000 تومان

مزایده 92 دستگاه انواع خودروو...

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده سمند

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 38/500/000 تومان

مزایده پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 26/500/000 تومان

مزایده پژو 405

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده کامیون دانگ فنگ

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 152/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا، نیسان و...

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده چری TIGGO5

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 190/000/000 تومان

مزایده ون نیسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 150/000/000 تومان

مزایده پژو آردی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده پژو 405

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 11/300/000 تومان

مزایده کامیونت ون

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 7/500/000 تومان

مزایده سمند

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان

مزایده پژو 508

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پیکان وانت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 13/000/000 تومان

مزایده پژو 405

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده 8 دستگاه خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 21/500/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 270/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه ادوات مستهلک

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده رنو داستر

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 280/000/000 تومان

مزایده پژو 405

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 39/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده سمند

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 39/000/000 تومان

مزایده پیکان وانت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 7/000/000 تومان

مزایده کامیونت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده ویلیکس

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 62/000/000 تومان

مزایده ماشین آلات

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده پژو 508

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 550/000/000 تومان

مزایده پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 16/500/000 تومان

مزایده پژو آردی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 10/000/000 تومان

مزایده پیکان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 9/000/000 تومان

مزایده پراید وانت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 34/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده 206

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 19/500/000 تومان

مزایده روا

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده پاترول

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پژو پارس

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده اموال اسقاطی و فرسوده

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کمپرسی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 250/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده اردی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 11/000/000 تومان

مزایده تویوتا

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 57/000/000 تومان

مزایده تیبا

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 465/000/000 تومان

مزایده پژو 405

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 36/500/000 تومان

مزایده سمند

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده mvm 315

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده وانت سایپا 151

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده جک S5

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت دوکابین

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 130/000/000 تومان

مزایده پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده جک s5

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 210/000/000 تومان

مزایده وانت مزدا و نیسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت سایپا

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 25/500/000 تومان

مزایده پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده خودرو سمند

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده پژو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده خودرو وانت پیکان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 7/300/000 تومان

مزایده خودرو پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 17/500/000 تومان

مزایده خودرو پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده پژو 508

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت اریسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده خودرو دوو سی یلو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده خودرو پراید

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 7/700/000 تومان

مزایده وانت امیکو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده وانت و کامیونت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو 508

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده اتوبوس بیابانی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 67/500/000 تومان

مزایده پژو 206 مدل 90

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان