سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده 405 مدل 87

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 43/000/000 تومان

مزایده سمند مدل 83

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 9/500/000 تومان

مزایده 405 مدل 91

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 44/000/000 تومان

مزایده 206 مدل 81

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 12/000/000 تومان

مزایده نیسان پیکاپ

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه نیسان پیکاپ

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پاژن و پژو 405

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید، آردی، پراید، رونیز، وانت پیکان

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405، سمند و پراید

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 128 دستگاه خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 15 دستگاه

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 6 دستگاه خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو، سمند و پراید

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 150 دستگاه خودرو.....

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده اجاره ماشین آلات

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 6 دستگاه خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده تعدادی خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 11/300/000 تومان

مزایده سمند

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده پژو 405

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 23/500/000 تومان

مزایده 90 دستگاه انواع خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده آردی

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 10/500/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو جی ال ایکس

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده خودرو پیکان

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 4/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه مینی بوس

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید مدل 83

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده دوو سی یلو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: 13/700/000 تومان