سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده 58 دستگاه سمند، مگان، پژو، بنز، پیکاپ

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 14 دستگاه خودرو

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 100 دستگاه انواع خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 56 دستگاه خودرو

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 23 دستگاه خودرو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو، وانت، نیسان، تویوتا و...

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده نیسان کمپرسی،کامیونت، تراکتور،

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 16 دستگاه وانت، پژو، پراید، مزدا و...

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 4 دستگاه نیسان پیکاپ و مینی بوس

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی خودروی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 40 دستگاه خودرو و موتورسیکلت

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تریلی کمرسی

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 690/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه نیسان پیکاپ و کامیونت

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده سه دستگاه مینی بوس

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 97 دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامبون هوو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: 650/000/000 تومان

مزایده تعدادی ماشین آلات

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 111 دستگاه انواع خودرو سواری و...

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 74 دستگاه انواع خودرو سواری و پیکاپ

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 122 دستگاه خودرو

خراسان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 56 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 32 دستگاه 405، پارس، زانتیا، پراید و.

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون مدل 89

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 367/000/000 تومان

مزایده پیکاپ، وانت مزدا و کامیون

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 159 دستگاه خودرو

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 87 دستگاه سواری، وانت و موتورسیکلت

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده شش دستگاه ماشین آلات

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون بنز و خاور

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 179 دستگاه خودرو

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 33 دستگاه خودرو

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 32 دستگاه خودرو

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 106 دستگاه خودرو

یزد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 61 خودرو پراید، سمند، پژو، زانتیا و..

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده تعدادی پژو، پراید، سمند ، کامیون و...

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 23 دستگاه خودرو سبک

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 24 دستگاه خودرو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون ارنا

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ماکسیما،زانتیا، سمند، بنز، پیکاپ

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 28 دستگاه مینی بوس

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی ماشین آلات

بندر عباس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کشنده

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 380/000/000 تومان

مزایده مزایده تعدادی خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 111دستگاه انواع خودرو

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 70 دستگاه انواع خودرو سواری و سنگین

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 32 دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین و.

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده انواع پراید، 405، زانتیا، کامیون و..

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 196 دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 128 دستگاه خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده انواع خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ماشین آلات

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون ایسوزو کمپرسی

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 220/000/000 تومان

مزایده 96 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 150 دستگاه خودرو و...

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت یخچال دار امیکو

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده 75 دستگاه خودرو و...

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت و کامیون

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو پارس، مزدا و...

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 82 خودرو و موتورسیکلت

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 105 دستگاه انواع خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 15دستگاه انواع خودرو

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 122 دستگاه انواع خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده تعدادی خودرو

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی خودرو

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 4 دستگاه خودرو

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 22 دستگاه اتوبوس اسکانیا

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 10 دستگاه خودرو

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 123 دستگاه خودرو مستعمل

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 35 دستگاه انواع خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 83 دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 161 دستگاه خودرو و...

بندر عباس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ماشین آلات

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 82 دستگاه خوردو و موتورسیکلت

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 22 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه کامیون

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون بنز

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 550/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون ولوو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 140/000/000 تومان

مزایده 12 دستگاه مینی بوس

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 21 دستگاه آمبولانس

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه جرثقیل و ...

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده مزایده اجاره ماشین آلات

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کشنده اسکانیا

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 900/000/000 تومان

مزایده 56 دستگاه خودرو سبک و سنگین

یزد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 48 دستگاه خودرو سبک و سنگین

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون بنز

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 240/000/000 تومان

مزایده 54 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 59 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 16 دستگاه خودرو

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 2 دستگاه مینی بوس

خراسان شمالی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 23 دستگاه خودرو

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 20 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 149 دستگاه خودرو.....

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 150 دستگاه خودرو.....

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون 1924

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: 570/000/000 تومان

مزایده 45 دستگاه خودرو

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پراید و سمند

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 500/000/000 تومان

مزایده تعدادی خودرو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کشنده

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 335/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: 690/000/000 تومان

مزایده 23 دستگاه ماشین آلات و وسایل نقیله

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کمپرسی

خراسان شمالی

annpuncement

قیمت پایه: 650/000/000 تومان

مزایده 11 دستگاه خودرو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کمپرسی

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 185/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

مرکزی

annpuncement

قیمت پایه: 65/000/000 تومان

مزایده تعدادی خودرو

قم

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون تانکر

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 158/000/000 تومان

مزایده مزایده اجاره ماشین آلات

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده انواع وانت سواری و...

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 40 دستگاه سواری و....

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 140 دستگاه خودرو سبک و سنگین

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 40 دستگاه خودرو سبک و سنگین

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی خودرو و ماشین آلات

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیونت یخچالدار

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 37 دستگاه خودرو سبک و سنگین

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 24 دستگاه ماشین آلات و وسایل نقلیه

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت و وانت

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده ماشین آلات عمرانی

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه:

مزایده سمند و کامیون

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده مزایده ماشین آلات و خودرو

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 123 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده ایسوزو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 220/000/000 تومان

مزایده خاورکمپرسی

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 72/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: 430/000/000 تومان

مزایده کامیون کمرسی

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 120/000/000 تومان

مزایده کشنده اسکانیا 40تن

یزد

annpuncement

قیمت پایه: 550/000/000 تومان

مزایده 66 دستگاه مگان، 405 و...

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پنج دستگاه ماشین آلات

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده خاور بنز

البرز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 3 دستگاه نیسان یخچالدار

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون بنز کمپرسی

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 535/000/000 تومان

مزایده کامیون بنز حاور

ارومیه

annpuncement

قیمت پایه: 17/000/000 تومان

مزایده تعداد 88 دستگاه خودرو

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده لیفتراک و کامیونت

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت نیسان

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده کامیون فوتون

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده هوو

ارومیه

annpuncement

قیمت پایه: 245/000/000 تومان

مزایده کامیونت ایسوز

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی خودرو و ماشین آلات

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده مزایده پژو 405 و کامیونت

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 29 دستگاه خودرو

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 82 دستگاه سواری و.....

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 29 دستگاه انواع سواری

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون کمپرسی

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 420/000/000 تومان

مزایده کامیونت ون

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده انواع خودرو

ایلام

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 92 دستگاه انواع خودروو...

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون اسکانیا

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 550/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده ماک

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 95/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده ولوو

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: 327/500/000 تومان

مزایده 120 درستگاه خودروو.....

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون باری بنز 911

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: 67/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده دانگ فنگ

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: 355/000/000 تومان

مزایده کامیونت و موتور سیکلت

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیونت ایسوزو

مرکزی

annpuncement

قیمت پایه: 115/000/000 تومان

مزایده کامیون کفی جرثقیل

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 150/000/000 تومان

مزایده کامیون میکسر میسوبیشی

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 135/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 24 دستگاه مینی بوس

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 109 دستگاه خودرو و موتور

خراسان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 75 دستگاه سواری و سنگین و...

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیونت نیسان

اذرباریجان شرقی

annpuncement

قیمت پایه: 29/000/000 تومان

مزایده خاور بنز

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون دانگ فنگ

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 152/000/000 تومان

مزایده 6 دستگاه خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کشنده ولوو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 400/000/000 تومان

مزایده اتوبوس و وانت مزدا

یزد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده اتوبوس بیابانی

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 90/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 150/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کشنده

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: 220/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی آمیکو

مرکزی

annpuncement

قیمت پایه: 650/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده ولوو

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 500/000/000 تومان

مزایده کامیونت ون

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 7/500/000 تومان

مزایده دو دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 5 دستگاه ماشین آلات

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 6 دستگاه ماشین آلات

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کمپرسی ایسوزو

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 570/000/000 تومان

مزایده سه دستگاه خودرو

همدان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی کامیون و لودر

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده تریلر 38 تن

یزد

annpuncement

قیمت پایه: 180/000/000 تومان

مزایده اتوبوس شهاب

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 215/000/000 تومان

مزایده کامیونت ایسوز

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 185/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده کفی

مرکزی

annpuncement

قیمت پایه: 310/000/000 تومان

مزایده کامیون ایسوزو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 145/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده ولوو

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: 810/000/000 تومان

مزایده کامیون میکسر

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 75 دستگاه خودرو سواری و...

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 76 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 31 دستگاه خودرو

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت نیسان

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده 2 دستگاه اتوبوس

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 26 دستگاه اتوبوس

شيراز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون بنز

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کشنده

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 495/000/000 تومان

مزایده کامیون بنز

مازندران

annpuncement

قیمت پایه: 90/000/000 تومان

مزایده کامیون میکسر

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 140/000/000 تومان

مزایده کامیون جک

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 190/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده مینی بوس

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 60/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 270/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 190/000/000 تومان

مزایده تعدادی خودرو سبک و سنگین

اذرباریجان شرقی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کمپرسی

مرکزی

annpuncement

قیمت پایه: 65/000/000 تومان

مزایده کامیون بنز 911

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 86/000/000 تومان

مزایده کامیونت

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده کامیونت نیسان

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: 28/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 180/000/000 تومان

مزایده 7 دستگاه کامیون

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده مینی بوس تویوتا

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده نیمه یدک یخچالدار

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 250/000/000 تومان

مزایده کامیون میکسر

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده 18 دستگاه مینی بوس

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کمپرسی

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 45/300/000 تومان

مزایده کشنده ولوو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 810/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی بنز

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 48/000/000 تومان

مزایده مینی بوس هیوندای

قم

annpuncement

قیمت پایه: 140/000/000 تومان

مزایده مینی بوس

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: 27/000/000 تومان

مزایده کامیون ایسوزو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 185/000/000 تومان

مزایده تعدادی ماشی آلات

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 6 دستگاه خودرو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده مزایده کامیون

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 200/000/000 تومان

مزایده کامیون 911

اذرباریجان شرقی

annpuncement

قیمت پایه: 75/000/000 تومان

مزایده کامیونت امیکو

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: 41/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

کرمانشاه

annpuncement

قیمت پایه: 420/000/000 تومان

مزایده کامیون بنز

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده یک دستگاه تانکر آب

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده مینی بوس

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده خاور مکانیزه

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کمپرسی

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: 650/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کمپرسی

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: 570/000/000 تومان

مزایده دو دستگاه کامیون

مرکزی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 49 دستگاه

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 90 دستگاه انواع خودرو

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: 350/000/000 تومان

مزایده 6 دستگاه خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه خودرو

خراسان رضوی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده آمبولاس

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 4 دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده اتوبوس

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: 45/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 112/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 250/000/000 تومان

مزایده کامیون کشنده

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: 80/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 465/000/000 تومان

مزایده کامیون بنز

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده کامیونت

تهران

annpuncement

قیمت پایه: 72/000/000 تومان

مزایده کامیون اسکانیا

قزوین

annpuncement

قیمت پایه: 225/000/000 تومان

مزایده کامیون

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه کامیون

اردبیل

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون بنز کمپرسی

گلستان

annpuncement

قیمت پایه: 480/000/000 تومان

مزایده 9 دستگاه خودرو

تبریز

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 83 دستگاه خودرو سبک

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده چهار دستگاه خودرو

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون کشنده

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 310/000/000 تومان

مزایده کامیونت هیوندای

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 75/000/000 تومان

مزایده پراید و مینی بوس

هرمزگان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت مزدا و نیسان

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیون ایسوزو

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 290/000/000 تومان

مزایده کامیونت زباله کش

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده کامیونت ون

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه کامیون

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 14 دستگاه اتوبوس

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 70/000/000 تومان

مزایده خودرو کامیون

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 700/000/000 تومان

مزایده کامیون کمپرسی

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: 285/000/000 تومان

مزایده کامیون هوو

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 220/000/000 تومان

مزایده پاژن و کامیونت

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون ایسوزو

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: 29/000/000 تومان

مزایده انواع خودرو سواری

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیونت

همدان

annpuncement

قیمت پایه: 75/000/000 تومان

مزایده انواع خودرو

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی وانت و کامیونت

اذرباریجان غربی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده تعدادی خودرو سبک و سنگین

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کمپرسی

یزد

annpuncement

قیمت پایه: 475/000/000 تومان

مزایده خاور به همراه پمپ شوئینگ

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده نیسان کامیونت کمپرسی

مرکزی

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده مینی بوس و کارخانه آسفالت 60 تنی و پمپ زمینی

سمنان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 9 دستگاه خودرو ایسوزوی

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه مینی بوس

خراسان جنوبی

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تعدادی کامیون و کامیونت

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده یک دستگاه کامیون کاویان

گیلان

annpuncement

قیمت پایه: 64/000/000 تومان

مزایده کامیونت

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان

مزایده کامیون زباله

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده خودرو کامیون اویکو

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: 270/000/000 تومان

مزایده اتوبوس بیابانی

اصفهان

annpuncement

قیمت پایه: 67/500/000 تومان

مزایده کامیون باری

فارس

annpuncement

قیمت پایه: 16/000/000 تومان

مزایده 8 دستگاه مینی بوس هیوندا

زنجان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده تریلی کشنده با میکسر

سیستان

annpuncement

قیمت پایه: 250/000/000 تومان

مزایده مینی بوس هیوندا

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون کشنده ولوو

مشهد

annpuncement

قیمت پایه: 800/000/000 تومان

مزایده 12 دستگاه خودرو و کامیون

کردستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده کامیون یخچالدار

یزد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 19 دستگاه مینی بوس

کهگیلویه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 26 دستگاه خودرو و...

ارومیه

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده 60 دستگاه خودرو و...

یزد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو، پراید، سمند و...

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده وانت نیسان و کامیون

یزد

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 5 دستگاه کامیون فائو

فارس

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده ی 122 دستگاه خودرو

کرمان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه کامیون

قم

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده اتوبوس اسکانیا

خراسان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده امیکو m6

قم

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 130 دستگاه کامیون

تهران

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده دو دستگاه کامیون کشنده

چهارمحال

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده کامیونت

البرز

annpuncement

قیمت پایه: 53/000/000 تومان

مزایده کامیونت

خوزستان

annpuncement

قیمت پایه: 32/000/000 تومان