سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده 24 دستگاه ماشین آلات و وسایل نقلیه

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو پارس

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده لیفان 520

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 18/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه ماشین آلات

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده اتوبوس شهاب

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 215/000/000 تومان

مزایده سمند

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 42/000/000 تومان

مزایده پراید

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 19/000/000 تومان

مزایده وانت آریسان

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 35/000/000 تومان

مزایده رانا

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 53/000/000 تومان

مزایده سمند

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 47/000/000 تومان

مزایده وانت پیکان

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 30/000/000 تومان

مزایده سمند

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده سمند

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده پژو 405

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 47/000/000 تومان

مزایده پراید

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 14/000/000 تومان

مزایده نیسان

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 22/000/000 تومان

مزایده خودرو وانت پیکان

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده خودرو پژو 206

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 52/000/000 تومان

مزایده خودرو پیکان

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 3/700/000 تومان

مزایده خودرو و موتورسیکلت

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده خودرو پژو جی ال ایکس

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: 21/000/000 تومان

مزایده پژو، پراید، سمند و...

لرستان

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده