سامانه ی اطلاع رسانی مزایدات خودرو

categories
مزایده خودرو سواری
categories
مزایده وانت و پیکاپ
categories
مزایده خودرو سنگین
categories
ماشین آلات صنعتی
categories
مزایده موتورسیکلت
categories
اسقاط و فرسوده

مزایده پژو، وانت، نیسان، تویوتا و...

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند سورن و موتورسیکلت

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده مزدا، آمبولانس و نیسان کمپرسی

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده مزدا، آمبولانس و نیسان کمپرسی

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 4 دستگاه خودرو

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 75 دستگاه خودرو و...

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت مزدا و نیسان

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سمند و موتور

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پراید

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 26/000/000 تومان

مزایده تعدادی خودرو و ماشین آلات

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام شده

مزایده پژو پارس

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 40/000/000 تومان

مزایده ماشین آلات عمرانی

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه:

مزایده دو دستگاه وانت پیکان

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 15/000/000 تومان

مزایده مزایده ماشین آلات و خودرو

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده وانت کمپرسی زامیاد

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 55/000/000 تومان

مزایده سمند

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 25/000/000 تومان

مزایده سفید

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 31/000/000 تومان

مزایده 7 دستگاه خودرو

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو 405

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 23/000/000 تومان

مزایده 5 دستگاه خودرو

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده پژو پارس

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان

مزایده پژو 405

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 20/000/000 تومان

مزایده سمند

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان

مزایده مزدا 3

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 115/000/000 تومان

مزایده 3 دستگاه سواری

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده سه دستگاه خودرو پژو

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: اعلام نشده

مزایده 14 دستگاه اتوبوس

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 70/000/000 تومان

مزایده سمند

بوشهر

annpuncement

قیمت پایه: 37/000/000 تومان